Naše projekty

V tejto sekcii sa môžte dozvedieť niečo o našich projektoch, ktoré aktuálne implementujeme alebo sme implementovali v nedávnej dobe.


CS VIR

Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Obdobie realizácie: 02/2018 - 01/2020

Partner: ČESKO - SLOVENSKÝ PRŮMYSLOVÝ KLASTR 

Dotačný titul: INTERREG V-A SK/CZ

Projekt je zaměřen na přeshraniční podnikatelské aktivity a spolupráci v česko-slovenském příhraničí (Zlínský kraj a Trenčianský samosprávný kraj). Hlavním cílem projektu je tvorba vzdělávacího a informačního rámce pro podporu rozvoje výše uvedených aktivit, který by měl napomoci k odbourávání překážek v oblasti volného obchodu mezi subjekty z obou stran hranice.

Projekt se skládá ze tří projektových modulů (které se dále člení na jednotlivé projektové aktivity):

I. - Upřesňující analýza překážek rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce,

II. - Tvorba a realizace vzdělávacího programu na podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce,

III. - Informační a propagační činnosti k posílení přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce


INFO MOST III - SC

Informační most III: Smart city jako zdroj rozvoje česko-slovenského příhraničí

Obdobie realizácie: 02/2018 - 01/2020

Partner: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Dotačný titul: INTERREG V-A SK/CZ

Projekt je zaměřen na společné aktivity v oblasti implementace konceptu "smart city" do běžného fungování obcí a měst na území Zlínského a Trenčianského kraje. Hlavním cílem projektu je zvýšit efektivitu a transparentnost samospráv v souladu s moderními principy konceptu "smart city". Cíle bude dosaženo sadou vzájemně provázaných aktivit, které zahrnují osvětové činnosti, tvrobu metodiky i pilotní ověření "smart" řešení v praxi. Projekt společně realizují Sdružení měst a obcí Východní Moravy (SMOVM) a Trenčianska regionálna rozvojová agentúra (TRRA). Svým pojetím i názvem navazuje předkládaný záměr na úspěšné přeshraniční projekty "Informační most sdružení měst a obcí na česko - slovenské hranici" a "Informační most meziobecní česko-slovenské spolupráce" spolufinancované z prostředků EU.


Informačný most medziobecnej česko-slovenskej spolupráce

Viac informácií na stránke projektu: most.smovm.cz

Vytvorte si webové stránky zdarma!