Kontakt

Trenčianska regionálna rozvojová agentúra (TRRA)
Opatovská 23
911 01  Trenčín

tel.: 0948 677 997; e-mail: trra@trra.sk

Konzultačné hodiny

V prípade záujmu o osobnú konzultáciu alebo poradenstvo nás kontaktujte, prosím, vopred. Rozmanitosť našej práce nám neumožňuje mať štandardné otváracie hodiny. 

  • Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., SK38 5600 0000 0006 3190 6001
  • IČO: 36115576
  • DIČ: 2021555833 (neplatca DPH)
  • Registrácia: Register ZZPO vedený OÚ Trenčín, číslo zápisu: 36/1999
Vytvorte si webové stránky zdarma!