Kľúčové činnosti a služby


 

Tvorba programových dokumentov

 • PHSR
 • Programy rozvoja bývania
 • Komunitné plány sociálnych služieb

 

Vzdelávanie

 • Kurzy zamerané na úspešné zvládnutie prípravy a realizácie projektu
 • Mentoring zamestnancov samosprávy pri príprave a realizácii projektov

Externý projektový manažment

 • manažment prípravy projektu
 • implementácia projektu
 • manažment udržateľnosti 


Podpora živnostenského a sociálneho podnikania

 • pomoc pri spracovaní podnikateľského plánu
 • pomoc pri financovaní
 • optimalizácia procesov

Implementácia vlastných projektov 

Komunita

 • platforma spájajúca odborníkov pôsobiacich na poli regionálneho rozvoja
Vytvorte si webové stránky zdarma!